داروی رمدسیویر که این روزها برای درمان بیماری کرونا استفاده می شود  عوارض کبدی وکلیوی  زیادی دارد که حتی در بعضی از افراد  باعث قطع مصرف آن می شود

یکی از راه های که  سریعا عارضه  آن را کاهش می دهد  استفاده از متد یون تراپی است که توسط  دستگاه سم زدایی انجام می شود وسریعا انزیم های کبدی را کاهش می دهد  که ما در مطب با انجام آزمایش به مستند علمی آن رسیدیم

Was this helpful?