کبد اندامی با قابلیت انجام وظایف مختلف است. کبد خون را تمیز نگه می دارد، به تنظیم سوخت و ساز کمک می کند و قدرت دستگاه گوارش را حفظ می کند. همچنین، این اندام مسئولیت پالایش مواد مغذی موجود در غذاهای مصرفی شما و پخش آنها در سراسر بدن از طریق جریان خون، و سپس حذف مواد زائد سمی باقیمانده از این فرآیند را بر عهده دارد

 1. احساس خستگی وکسلی

  کبد به عنوان ساختگاه سوخت وساز در صورت چرب شدن دچار افت راندمان می شود

 2. خستگی زودرس

  تولید انرژی مفید کاهش می یابد

 3. کبودی دور چشم

  نشانه تجمع مواد سمی که باید از طریق کبد دفع شوند

 4. دردشکم

  نشانه بزر گ شدن کبد وفشار به اعضا مجاور

 5. جوش صورت وبدن

  عدم دفع سموم بدن وفعالیت بیشتر باکتری های چربی دوست

 6. افزایش آنزیم های کبدی

  ALT-AST- BIL

 7. گزارش کبد چرب در سونو گرافی

  گرید1و2و3 که 3 شدیدترین حالت است اگر درمان نشود به سمت سیروز کبد پیش می رود

 8. استعداد مبتلا شدن به دیابت

  متابولیسم قند مختل و تولید قند در کبد افزایش می یابد

 9. افزایش تری گلیسرید خون

  برخلاف کلسترول که قلب را نشانه می گیردتری گلیسرید در کبد تجمع پیدا می کند

Was this helpful?